Juridisk hjälp

Foto: Christopher Hunt

Elisabeth Massi Fritz är advokat och grundare av advokatbyrån Elisabeth Fritz i Stockholm. Hon är en stark förkämpe för utsattas rätt i samband med sexualbrott. Vi bad Elisabeth reda ut vad ett juridiskt ombud är och hur du som utsatt får hjälp och stöd på bästa sätt.

Vad är ett juridiskt ombud?
Ett juridiskt ombud är en advokat eller en biträdande jurist som arbetar på en advokatbyrå och som genom fullmakt företräder en person i en juridisk angelägenhet.

När det står målsägandebiträde, är det samma sak som juridiskt ombud?
Ja, ett målsägandebiträde är ett juridiskt ombud och utses av domstol för att hjälpa den som har blivit utsatt för ett brott. Du har rätt att begära ett målsägandebiträde så snart förundersökning inleds. Du har också rätt att begära den du själv önskar. Det är staten som ersätter målsägandebiträdet och du behöver inte betala. I vissa fall kan man få betala merkostnaderna men även dessa kan man få ersatta. Ta kontakt med det målsägandebiträdet du önskar så hjälper biträdet till att ge dig information. På Advokatbyrån Elisabeth Fritz lämnar vi en kostnadsfri rådgivning för alla som utsätts för brott och då kan man ringa eller maila till oss. Vi har även en jourtelefon som är bemannad efter kontorstid. Se alla dessa nummer längre ned.

Vad hjälper ett juridiskt ombud till med?
Ett juridiskt ombud, ett målsägandebiträde i detta fall, ska ta till vara målsägandens intressen i målet och lämna stöd och hjälp genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad. Målsägandebiträdet sköter samtliga kontakter med polis och åklagare och lämnar information till dig som målsägande om vad som händer i utredningen. Målsägandebiträdet ska även hjälpa dig med att föra skadeståndstalan med anledning av brottet. Målsägandebiträdet kan också hjälpa åtalet och föra bevisning även i skuldfrågan samt överklaga domar.

Vad ska man tänka på när man väljer ett juridiskt ombud?
Begär alltid ett målsägandebiträde i samband med polisanmälan. Se till att ditt målsägandebiträde är specialiserad på just brottmål och brottsoffer och har erfarenhet där. Ett stort engagemang är också mycket viktigt. Vissa advokatbyråer är specialiserade på särskilda brottstyper. Vi på Advokatbyrån Elisabeth Fritz är till exempel specialiserade på brottsoffer och vi företräder aldrig den misstänkte förövaren.

Vilka krav kan man ställa som målsägande? Vad har man för rättigheter i själva processen?
Som målsägande har du många rättigheter i samband med en förundersökning och en rättegång. Det här är några exempel på vilka rättigheter du har som målsägande:

  • Under en rättegång kan målsäganden via sitt målsägandebiträde biträda själva åtalet. Det vill säga i skuldfrågan. Det innebär att man kan ställa frågor och åberopa egen bevisning i skuldfrågan.
  • Målsäganden kan föra skadeståndstalan och åberopa bevisning även i denna del.
  • Man kan i vissa mål begära stängda dörrar.
  • Du kan också begära medhörning, det vill säga att du inte behöver höras när åhörare eller den tilltalade är i rättssalen. Tingsrätten kan fatta beslut kring detta om du är förhindrad att berätta sanningen i deras närvaro.

Finns det någonstans man som målsägande kan ringa alternativt söka på nätet för att få bra info om sina juridiska rättigheter i ett sådant här fall?
Mitt råd är att kontakta brottsofferjouren. Där arbetar stödpersoner som kan vägleda i dessa frågor. Även polisen har bra information om målsägandens juridiska rättigheter på hemsidan. Vi på advokatbyrån Elisabeth Fritz har också mycket bra information på hemsidan.

Vilka är dina tre bästa tips om man står inför att anmäla ett sexualbrott?

  1. Polisanmäl direkt och dokumentera och spara precis all bevisning. Bevis kan vara sms, mail, egna anteckningar, vårdjournal, bilder på eventuella skador och liknande.
  2. Begär alltid ett målsägandebiträde i anslutning till polisanmälan. Målsägandebiträdet ska vara specialiserad på sexualbrott.
  3. Uppge all stödbevisning till polisen – det vill säga vittnen samt all skriftlig bevisning.
Här når du Elisabeth och hennes medarbetare:

Advokatbyrån Elisabeth Fritz
Birger Jarlsgatan 73-75
Box 19579
104 32 Stockholm

Telefon: 08-21 15 60
Jour: 0708-67 07 24

elisabeth.fritz@advokatfritz.com
www.advokatfritz.com

För att hitta juridisk hjälp i din del av landet kan du också söka på advokatsamfundet.se eller juristformedling.se