Att anmäla

Allt annat än ett ja är ett nej. Det spelar ingen roll vad du sa, var ni var, vad du hade på dig eller om du var full. Det är ett sexuellt övergrepp om det inte finns samtycke. Det är när någon går över din gräns och kränker. Det är händer som tar där händer inte får ta, bilder som tas på dig utan att du vill eller skickas till dig utan att du har bett om det. Det är press, tjat och tvång. Det är alla sexuella handlingar som sker mot din vilja. När din kropp inte får vara din kropp längre.

Långt ifrån alla utsatta anmäler sexuella övergrepp eftersom man ofta känner skam eller skuld. Men det är så viktigt att anmäla, även om det känns jobbigt. Det är aldrig ditt fel. Aldrig.

Ju fler som anmäler desto mer press läggs på rättssamhället att ta dessa brott på allvar. Att satsa resurser och även ändra vår attityd till sexuella övergrepp. Vi kan tillsammans lyfta skulden från den som har blivit utsatt till att lägga den där den hör hemma, på den som har utsatt dig. Tillsammans är vi starka och tillsammans står vi upp för rätten att äga våra egna kroppar.

 

Att anmäla

 • Gå in på närmaste polisstation för att göra en anmälan direkt. Eller så kan du ringa 114 14 och göra anmälan på telefon. Om det är akut ska du såklart ringa 112.
 • Du kan göra din anmälan varsomhelst men brottet utreds sedan alltid på den ort där brottet begicks.
 • Det är såklart bäst att anmäla så fort som möjligt men du kan också anmäla fastän det har gått flera år. Om du känner att du inte orkar själv så kan du vända dig till exempelvis tjejjourer, ungdomsmottagningar, skolkuratorn eller vårdpersonal som kan hjälpa dig.
 • Och kom ihåg! Alla som jobbar inom vården har tystnadsplikt. Om du till exempel inte har uppehållstillstånd i Sverige så får de inte berätta för andra myndigheter var du finns.
 • Det är viktigt att veta att du har rätt att begära att få prata med en kvinnlig polis. Och att du oftast får det.
 • När du gör anmälan behöver du bara berätta kortfattat vad som har hänt. Du kallas sedan till förhör där du får fler frågor och får berätta mer utförligt. Då kan det vara bra att ha skrivit ner vad som hände eftersom det är viktigt att polisen får så mycket info som möjligt.
 • Du har rätt att ta med dig någon, en kompis eller någon du känner dig trygg med som kan hjälpa och stötta dig både vid anmälan, förhör och även vid rättegång såvida den inte hålls för stängda dörrar.
 • Du har också rätt till juridisk hjälp, polisen hjälper till med det när du anmäler. Då får du ett målsägandebiträde, det vill säga en advokat eller jurist. Det kostar inget utan är en rättighet du har. Ditt målsägandebiträde finns med vid polisförhör som stöd och hjälp för dig.
 • Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk, polisen hjälper dig med det.

Efter anmälan

 • Efter anmälan beslutar polis och åklagare om de ska göra en utredning av brottet, en så kallad förundersökning.
  Då kallas du till förhör och polis och åklagare ställer fler frågor om vad som hände.
 • Frågor du kan få är till exempel:
  Hur gick det till? När hände det? Hur länge pågick övergreppet? Finns det vittnen? Har det hänt tidigare?
 • Polisen kommer att ställa många frågor och även frågor som kan kännas jobbiga. Men försök att tänka på att de inte gör det för att de tvivlar på dina ord, utan för få fram så mycket information som möjligt för att kunna åtala personen som har gjort dig illa. Kom ihåg att det inte spelar någon som helst roll vad du hade på dig, om du var kär i personen, om du först sa ja men sedan ångrade dig och sa nej - ingen har rätt att kränka din kropp. Du äger din kropp och du bestämmer.
 • Om du inte redan har genomgått en läkar­undersökning är det viktigt att du gör det för att säkra bevis. Du måste inte och ingen kan tvinga dig men det hjälper dig om det går till rättegång.
 • När polisen känner att de har fått tillräckligt mycket information och bevis kallar de den misstänkte till förhör. De kommer då att tala om för den misstänkte vad hen är anklagad för och vem det är som har anmält. Den som har utsatt dig kommer alltså att få reda på ditt namn men, om personen i fråga skulle få för sig att hota dig på något sätt så ska du med en gång anmäla detta till polisen. Det kallas för ”övergrepp i rättssak” och är ett allvarligt brott som polisen tar på största allvar.

Beslut om åtal

 • När alla är förhörda beslutar åklagaren som leder hela utredningen om det går att väcka åtal mot den misstänkte. Alltså om det finns så pass mycket bevis att det kan leda till en fällande dom. Återigen, detta har inget att göra med din trovärdighet, det har bara att göra med hur pass mycket bevis det finns.
 • Om åtal väcks, lämnar åklagaren in förundersökningen till tingsrätten. Då kallas du till förhandling i rätten.
 • Om du tycker att det är obehagligt att förhöras och berätta om vad som hänt när den som utsatt dig sitter där, så kan du be om att hen sitter i ett annat rum under tiden. Men kom ihåg att säga detta i god tid innan rättegång så hjälper ditt målsägandebiträde dig med det.
 • Du kan ångra dig om att medverka i rättegången men åklagaren är ändå skyldig enligt lag att driva fallet vidare om hen anser att det finns god chans för en fällande dom. Men ingen kan tvinga dig att vittna eller vara med i rätten om du inte vill det.
 • Domen tar upp till två veckor och du kan överklaga den om du inte är nöjd.

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Polisen 114 14 eller vid akut ärende 112

Skolkuratorn på din skola om du går i skolan.

Ungdomsmottagningen
Hit kan du gå och berätta, de har tystnadsplikt och kan hjälpa dig med en polisanmälan om du inte orkar det själv. 

Brottsofferjouren
De har stödtelefon 0200-21 20 19 och kan hjälpa dig vidare till Brottsofferjouren där du bor.

Kvinnofridslinjen
Stödtelefon på nummer 020- 50 50 50 med utbildad personal dit du kan ringa dygnet runt för att få hjälp. Du kan vara anonym och det syns inte på telefonräkning att du ringt dit. 

Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Akutmottagning Stockholm
Om du bor i Stockholm finns det en akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset.