Juridisk hjälp

Det enkla svaret är: har någon gjort och/eller sagt något mot dig av sexuell karaktär utan ditt samtycke så är det ett övergrepp. Din rätt till att slippa sådana handlingar är listat av FN som en mänsklig rättighet, och givetvis också olagligt.